Warunki gwarancji

  1. Na wykonane okulary udziela się gwarancji na okres 12 m-cy od daty odbioru okularów.
  2. Uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją
  3. Dla zmniejszenia skutków naturalnego zużycia okularów należy dokonywać ich przeglądów i konserwacji w zakładzie optycznym.
  4. W przypadku reklamacji wraz z okularami należy dostarczyć dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę), a w przypadku reklamacji soczewek także ich oryginalne opakowanie.
  5. Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową art. 14 punkt 4 ustawy z dn. 27.07.2002r.